Açıklama

  • Yeşil zeytin,
  • Ekşimsi,
  • İri boy,
  • Eğri,
  • Köy zeytini.